Jeg samler lys

Jeg sidder og skriver dette i ugen op til Kyndelmisse, hvor vi fejrer, at lyset er ved at vende tilbage efter en vinter med mørke aftener og mørke morgener. Når man bor på vores breddegrader, lærer man at sætte pris på lyset. Og derfor er det godt at samle sig forråd.

Forfatteren og salmedigteren Helle Søttrup, som bor i Kolding, har skrevet en salme om at samle sig forråd. Ikke af krukker, der kan stå på hylderne i kælderen, man af det, som vi også lever af:

 

”Jeg samler lys her

til dunkle dage

jeg samler mod til

en modløs dag.

Jeg samler tanker,

jeg samler stumper,

jeg samler kræfter

til mine slag.”

 

Det kan være godt at samle lys, at have en samling af lyspunkter, som vi kan finde frem, når det er mørket, der er mest af. En samling af lyspunkter kan – nærmest som et fotoalbum – hjælpe os til at huske, at det har ikke altid været tungt. På samme måde når vi skal fortælle om vores dag: fortæller vi først om det, som gik galt, eller er det det, som gjorde os glade, som får lov at komme først? At samle på lys kan godt være at udfordre sig selv til først og fremmest at tælle det, som gik godt i min dage. Og hvis man har en lille fejlfinder i maven, som jeg godt kan have ind imellem, er det en god udfordring at give sig selv!

I sidste uge så vi til filmaften filmen ”Historien vi aldrig må glemme”, som handler om Arlette, en fransk-dansk jødisk kvinde på 94 år, som i filmen fortæller om sin barndom og ungdom i Paris. Under 2. verdenskrig bliver Arlette sendt til Auschwitz og er i koncentrationslejren i et år, inden hun kan vende tilbage til Paris. Når man lytter til Arlettes historie, så fortæller hun stille og nøgtern om vilkårene i udryddelseslejren. Det var svære vilkår, hvor de nærmest ikke fik mad eller søvn, og hvor de levede med bevidstheden om, at det kunne være dem, der blev sendt i gaskammeret næste gang.

Hun var ikke i tvivl om, at hun var i lejren for at blive udryddet. 

Men når hun beretter om de mennesker, som var lyspunkter i løbet af tiden i Auschwitz, taler hun med stor varme i stemmen og med mange flere detaljer. Det er dem, der skal fremhæves, det er dem, som er de vigtige.  De mennesker, som hjalp hende på vejen tilbage til Frankrig fylder mere i Arlettes historie, end alle dem, som ikke hjalp hende. Hun samler på lys!

 

I verset fra Helle Søttrups salme giver hun også grunden til at samle på lys og mod: Vi skal sørge for et forråd, for at kunne klare os, når det er dunkle og modløse dage. Vi skal samle lys, mod og kræfter, for at kunne klare, de slag, som vi skal kæmpe. At samle lys og livsmod er ikke bare at lukke øjnene for mørket, men at vide, at lyset og livsmodet er vigtigt for at kunne komme igennem det, som vi skal. 

 

Der er slag, der skal kæmpes i vores liv, der er kampe, som vi ikke kommer uden om. ”Everyone you meet is fighting a battle, you know nothing about. Be kind. Always!” – sådan lyder et citat som vist går tilbage til en skotsk præst i 1800-tallet Ian Maclaren. Alle du møder kæmper kampe, du ikke kender til. Så vær god mod andre – altid! Det kan være så let at bilde sig ind, at for alle andre går livet bare let og uden slag, der skal kæmpes. Men sådan er det ikke. Alle vi møder kæmper kampe, som vi ikke kender til. Det er en del af det, at være menneske, at der er kampe der skal tages. Og ind imellem kan vi med lidt godhed få lov at gøre andres kampe lidt lettere at komme igennem – på samme måde som vi kan opleve, at andre kan give os et pusterum og hjælpe os med at finde mod på en modløs dag.

 

 

Inge Lindhardt Mikkelsen