Mindeord over tidligere sognepræst Jette Dahl

Tidligere sognepræst i Aastrup-Vonsbæk pastorat, Jette Dahl døde søndag den 15. april 2018 i sit hjem.

Jette Dahl var i perioden 1994 til 2004 en afholdt sognepræst i Aastrup-Vonsbæk pastorat ved Haderslev.

Inden sin ansættelse i Aastrup-Vonsbæk havde hun fra 1979 til 1992 været sognepræst i Randlev-Bjerager pastorat. Derfra flyttede hun til Haderslev for at blive ansat som lærer i kristendom på Haderslev Statsseminarium.  Hun savnede dog arbejdet som præst, hvorfor hun i 1994 søgte i embedet i Aastrup-Vonsbæk, hvor hun hurtigt blev en meget afholdt præst. Jette Dahl blev flere gange ramt af livstruende sygdom, hvilket medførte, at hun følte en særlig opgave i sjælesorgsarbejde for både enkeltpersoner og grupper. Dette store engagement gjorde, at mange søgte trøst og fik livsmodet tilbage gennem samtaler med hende.

Da hun i 2004 søgte sin afsked som sognepræst var det med ønske om at få mere tid til sorgarbejde på et kristent grundlag, retræteseminarer for åndeligt søgende samt pilgrimsvandringer i ind- og udland ligeledes for åndeligt søgende. Jette Dahl skrev flere bøger, der havde tilknytning til disse opgaver.

I 2011 følte hun atter trang til at arbejde som præst. Hun blev ansat ved Treenighedskirken i Esbjerg med særlige opgaver som præst for åndeligt søgende og hospitalspræst ved det psykiatriske hospital. For få måneder siden søgte hun sin afsked for at blive pensioneret, men hendes otium blev kun ganske kort. Hun blev atter ramt af en alvorlig sygdom.

Jette Dahl og hendes familie blev boende i Vonsbæk sogn, et sted familien følte sig stærkt knyttet til med mange venner omkring og med den smukke østsønderjyske natur lige uden for døren.

Vi, hendes venner, vil savne Jette Dahl, og vi føler med og tænker på hendes familie.

Helge C. Jacobsen, tidligere menighedsrådsformand i Aastrup Sogn