Nyt om arrangementer

Hvis du gerne vil have information om arrangementer i Aastrup og Vonsbæk sogne, kan du ”synes godt om” vores facebook-side ”Aastrup og Vonsbæk sogne”. Det er også muligt at få tilsendt nyhedsmail om arrangementer i kirkerne. Send en mail til Inge Lindhardt Mikkelsen på ilm@km.dk, og så kommer der mail ud, når de nye arrangementer nærmer sig. 

Døde poeters klub

Onsdag d. 11. marts kl. 19.30 holder vi ”Døde poeters klub”. Denne gang er det Benny Andersen, som er vores huspoet, og vi vil synge hans sange, høre om hans liv og dykke ned i hans ordlege – og kombinere det med rødvin og ost. Alle er velkommen!

Palmesøndag

Søndag d. 5. april er det palmesøndag, og her fejrer vi familiegudstjeneste. Gudstjenesten vil handle om påsken og efter gudstjenesten vil vi gå på jagt efter påskeæg i præstegårdshaven.

2. påskedag

Mandag d. 13. april, 2. påskedag, holdes der fælles gudstjeneste for hele provstiet i Haderslev Domkirke. Gudstjenesten er kl. 14.

Foredrag ved Anna Elisabeth Jessen

Søndag d. 17. maj holder forfatter og journalist, Anna Elisabeth Jessen, foredrag efter gudstjenesten i Aastrup kirke kl. 10.30. Imellem gudstjenesten og foredraget er der en frokost i sognehuset.

Anna Elisabeth Jessens roman Om hundrede år begynder, da første verdenskrig bryder ud. Soldaten Hans, der som dansk sønderjyde må kæmpe på tysk side, vender aldrig hjem til slægtsgården. I stedet overtager svogeren og søsteren gården. De får fem børn hvis liv præges voldsomt af de spor, som den store krig trækker helt op til 2014. Et medrivende tidsbillede med grumme skæbner og et skarpt blik for det usagtes evne til at forme og forkludre livet for en familie.

 

En danmarkshistorie, landbrugshistorie og kvindehistorie fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede korte nedslag fra 1914-2014, et for hvert år. I hundredeåret for Genforeningen sætter romanen livet i Sønderjylland ind i et historisk perspektiv.

 

Foredrag og frokost koster 40 kr. – som går til sognenes menighedspleje. 

Friluftsgudstjeneste mandag d. 1. juni kl. 11

I år holdes 2. pinsedagsgudstjenesten i slotsparken ved Gram slot. Der kan læses mere om arrangementet i Haderslev Ugeavis og på facebook-siden.

Sogneudflugt for pensionister

Årets sogneudflugt bliver tirsdag d. 16. juni kl. 12-18. Det ligger endnu ikke fast, hvor turen går til, men der bliver researchet efter gode steder!

Nyt om arrangementer

Hvis du gerne vil have information om arrangementer i Aastrup og Vonsbæk sogne, kan du ”synes godt om” vores facebook-side ”Aastrup og Vonsbæk sogne”. Det er også muligt at få tilsendt nyhedsmail om arrangementer i kirkerne. Send en mail til Inge Lindhardt Mikkelsen på ilm@km.dk, og så kommer der mail ud, når de nye arrangementer nærmer sig.