Minikonfirmander

Torsdag d. 6. september kl. 14.15 mødes årets minikonfirmander for første gang. Vi mødes på Favrdal-skolen ved Hallen, hvor jeg mødes med minikonfirmanderne, og vi kører til sognehuset. Minikonfirmanderne mødes 11 torsdage i efteråret, hvor vi leger, synger, laver kreative ting ude og inde, hører fortællinger om Gud m.m. Minikonfirmander er et tilbud til elever i 3. klasse, og vi håber mange har lyst til at være med.

Strikkeklub for strikketanter

Vi fortsætter med vores strikkeklub, som mødes hver anden uge – første gang torsdag d. 6. september kl. 10 i sognehuset i Aastrup. Her vil der være kaffe på kanden mens strikkepindene svinges og snakken går. Vi strikker dåbsklude, huer til neonatal afdelingen og sokker og dukketøj til Vonsbæk børnehus. Alle er velkommen!

Filmaftener

Vi holder filmaften tirsdag d. 18. september kl. 19, tirsdag d. 23. oktober kl. 18 og tirsdag d. 20. november kl. 19. Vi ser mange forskellige genrer af film, lige fra dramaer til komedier, som alle har noget på hjertet. I efteråret er det planen at vi skal se filmene The forgiven, som er en film om Desmond Tutu og Sydafrika efter apartheid. Filmens tema er tilgivelse og hvor kompliceret tilgivelse kan være.  

Filmen Silence handler om to katolske munke på en mission i Japan. Filmen er

instrueret af Martin Scorsese. Da det er en temmelig lang film (2 timer og 41 minutter – men værd hver minut!),  begynder vi filmaftenen kl. 18 med sandwiches og se derefter filmen.  Og så er det meningen at vi skal se filmen The Square, som er sidste års guldpalmevinder i Cannes. Det er en satire, som stikker til kultureliten og selvtilstrækkeligheden. Jeg har ikke nået at se alle filmene endnu, så jeg forbeholder mig ret til ændringer, hvis jeg finder ud af, at en af filmene ikke lever op til forventningerne. Se mere om filmene på facebooksiden eller i nyhedsmail.

Åbent gudstjenesteværksted

Til åbent gudstjenesteværksted mødes vi en times tid i sognehuset, og taler sammen om den kommende gudstjeneste: Hvad er temaerne i læsningerne? Hvilke salmer kunne det passe at synge? Hvilke bønner siger mest? Og hvilke dur ikke? Det er en lejlighed til at tale åbent sammen om gudstjeneste og tro og alle er velkomne. Tidspunkterne for gudstjenesteværkstedet i efteråret er:

25. september kl 16.30-17.30

30. oktober kl. 16.30-17.30

13. november kl. 16.30-17.30.

Høstgudstjenester

Årets høstgudstjenester bliver i Aastrup kirke d. 23. september kl. 10.30. Det bliver en jazz-høstgudstjeneste, hvor tre dygtige jazz-musikere vil spille til salmerne og bidrage med musikken til gudstjenesten. Sammen med jazz’en vil høstgudstjenesten også handle om høst, taknemmelighed og glæden. 

I Vonsbæk kirke ligger høstgudstjenesten d. 30. september kl. 10.30. I Vonsbæk kirke er høstgudstjenesten en familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne deltager og efter gudstjenesten laver vi høstmarked uden for kirken. Der vil være salg af kage og kaffe, og man er velkommen til selv at medbringe frugter fra haven, kornneg, smykker eller hvad man har lyst til at bidrage med. Hele overskuddet fra høstmarkedet går til Folkekirkens Nødhjælp.  

Hvordan kan der ske så meget ondt, hvis Gud er god?

Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30 i sognehuset holder Henning Borchert Jørgensen sogneaften om Gud og det onde.

 

 

Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30 i sognehuset holder Henning Borchert Jørgensen sogneaften om Gud og det onde. Han beskriver selv indholdet i foredraget således:

Når vi oplever lidelser og død sker det ofte at vi spørger os selv, hvordan man kan fastholde troen på en god og kærlig Gud, hvis Han tillader at lidelsen finder sted. Er Gud selv ansvarlig for det ondes eksistens og det onde, vi kan opleve, eller hvordan forholder det sig egentlig med dette?

Disse tanker kaldes teodicé og har igennem tiderne beskæftiget mange teologer og filosoffer. Hvis man selv oplever stor tvivl i troen kan der være hjælp at hente i skrifter og bøger om emnet, men vejen kan være lang og besværlig.

Personlig alvorlig sygdom, svigt fra nærtstående, uforståelige dødsfald tæt på, der synes at vælte ind over mig i en stor stime gjorde at jeg, der siden jeg var 5 år havde haft et afklaret forhold til min tro, oplevede en flerårig periode, hvor tvivlen var så stærk, at jeg følte mig forladt af troen og tvivlede på at jeg kunne finde tilbage.

Jeg vil fortælle om min kamp, og hvordan jeg fandt tilbage til troen.

Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål efter foredraget.

 

 

Fejring af 100-året for afslutningen på 1. verdenskrig 11. november

100-året for afslutningen på 1. verdenskrig vil blive markeret i Aastrup og Vonsbæk kirke med klokkeringning kl. 11. Det vil også blive markeret ved gudstjenesterne, men det er endnu ikke helt lagt fast i hvilken form. Følg med på facebooksiden ”Åstrup og Vonsbæk sogne” for at læse mere om fejringen.

Julehjælp

Menighedsrådet har oprettet en menighedspleje, som samler ind til at kunne uddele hjælp i forbindelse med jul og sommerferie. Julehjælpen ligger typisk på omkring 500-600 kr. Julehjælpen kan være relevant for fx enlige forsøgere på kontanthjælp. Man søger julehjælpen ved at sende en mail til sognepræsten, hvor man skriver lidt om sine økonomiske vilkår. Det er kun sognepræsten, som får kendskab til navne på ansøgere til julehjælp. Ansøgningsfristen er 1. december.

Præstepraktikant

I efteråret 2018 skal jeg have Julie Aulkær Andersen i praktik som præst. I 5 uger skal Julie være med i de forskellige arbejdsopgaver, jeg har som præst fx konfirmandundervisning, gudstjenester, dåbssamtaler, møder m.m. Det er en fin måde at få en indføring i, hvad det vil sige at være præst, inden man selv står alene med det. Jeg håber, at I alle vil tage godt imod Julie.

Jeg har bedt Julie præsentere sig selv, og det gør hun her:

Mit navn er Julie Aulkær Andersen, jeg har netop afsluttet min uddannelse som cant. theol. på Aarhus Universitet. Mellem august og december 2018 tager jeg den videregående uddannelse til præst på Pastoralseminariet i Aarhus og har i denne sammenhæng fået lov til at følge Inge Lindhardt Mikkelsen i de uger, hvor jeg er i praktik. Siden jeg begyndte på studiet i 2012, har jeg boet i Aarhus sammen med min kæreste Nils, som er underviser på Haderslev Handelsskole. Teologisk har jeg en særlig interesse for religionsfilosofi, etik og sjælesorg. Efter at have været fire måneder i praktik hos hospitalspræst Steen Bonde, der også er del af Enhed for Lindrende Behandling i Aarhus, fandt jeg motivation til at skrive mit speciale med titlen ”Når enden er god... en teologisk-etisk undersøgelse af suicidiet i forhold til aktiv dødshjælp”. Interessen udsprang af de sjælesørgeriske samtaler, som jeg tog del i i løbet af min praktik som hospitalspræst, hvor jeg mødte mennesker, der var stærkt udfordret på deres eksistens. I min fritid holder jeg af at være sammen med både venner og familie. Jeg har en stor passion for madlavning og holder af at kokkerere både sammen med og til mine relationer. Et måltid sammen forbinder og skaber fællesskab. Jeg glæder mig meget til at møde jer og ser frem til godt fælles samarbejde.

Nyt om arrangementer

Hvis du gerne vil have information om arrangementer i Aastrup og Vonsbæk sogne, kan du ”synes godt om” vores facebook-side ”Aastrup og Vonsbæk sogne”. Det er også muligt at få tilsendt nyhedsmail om arrangementer i kirkerne. Send en mail til Inge Lindhardt Mikkelsen på ilm@km.dk, og så kommer der mail ud, når de nye arrangementer nærmer sig.