Minikonfirmander

Torsdag d. 5. september kl. 14.15 mødes årets minikonfirmander for første gang. Vi mødes på Favrdal-skolen ved Hallen, hvor jeg mødes med minikonfirmanderne, og vi kører til sognehuset. Minikonfirmanderne mødes 10 torsdage i efteråret, hvor vi leger, synger, laver kreative ting ude og inde, hører fortællinger om Gud m.m. Minikonfirmander er et tilbud til elever i 3. klasse, og vi håber mange har lyst til at være med.

Filmaftener

Der bliver kun én filmaften i efteråret, da vi også tager hul på en ny række aftener, ”Døde poeters klub”, hvor vi vil fokusere på nogle af de store, afdøde digtere. Efterårets filmaften bliver onsdag d. 23. oktober kl. 19, hvor vi skal se ”Unge Astrid”. Det er en film om den unge Astrid Lindgren og hendes oplevelser som ung, som har været med til at forme hendes syn på, hvordan man fortæller for børn.

Åbent gudstjenesteværksted

Til åbent gudstjenesteværksted vil vi i dette efterår have fokus på evangelielæsnininger, som vil blive udleveret ved gudstjenesten inden gudstjenesteværkstedet, så man har mulighed for at læse dem på forhånd (men det er ikke noget krav). Når vi mødes til gudstjenesteværkstedet, vil vi hver vælge et ord fra evangelielæsningen, som vi synes, er det mest spændende.

Gudstjenesteværkstedet er en lejlighed til at tale åbent sammen om gudstjeneste og tro og alle er velkomne. Tidspunkterne for gudstjenesteværkstedet i efteråret er:

10. september kl. 16.30-17.30

1. oktober kl. 16.30-17.30

12. november kl. 16.30-17.30

Høstgudstjenester

Årets høstgudstjenester bliver i Aastrup kirke d. 29. september kl. 10.30. Det bliver en jazz-høstgudstjeneste, hvor dygtige jazz-musikere vil spille til salmerne og bidrage med musikken til gudstjenesten. Sammen med jazz’en vil høstgudstjenesten også handle om høst, taknemmelighed og glæden.

I Vonsbæk kirke ligger høstgudstjenesten d. 6. oktober kl. 10.30. I Vonsbæk kirke er høstgudstjenesten en familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne deltager og efter gudstjenesten laver vi høstmarked uden for kirken. Der vil være salg af kage og kaffe, og man er velkommen til selv at medbringe frugter fra haven, kornneg, smykker eller hvad man har lyst til at bidrage med. Hele overskuddet fra høstmarkedet går til Folkekirkens Nødhjælp.

Sogneaften med Preben Kok

Onsdag d. 20. november holder Preben Kok sogneaften med emnet: Slip livet løs. Preben Kok har i mange år været sognepræst i Engum kirke og sygehuspræst ved Vejle sygehus. Han har bl. a. skrevet bestseller-bogen ”Skæld ud på Gud”. Sogneaftenen er kl. 19.30 i sognehuset, og alle er velkommen!

Døde poeters klub

I efteråret vil vi tage hul på en række aftener om afdøde poeter – mest dem som også har fået sat musik til deres poesi. Vi regner med at Johnny Cash bliver vores første døde poet, men der mangler på nuværende tidspunkt lige nogle detaljer bl.a. en dato. Hold øje med hjemmesiden og facebooksiden for mere information.

Julehjælp

Menighedsrådet har oprettet en menighedspleje, som samler ind til at kunne uddele hjælp i forbindelse med jul og sommerferie. Julehjælpen ligger typisk på omkring 500-600 kr. Julehjælpen kan være relevant for fx enlige forsøgere på kontanthjælp. Man søger julehjælpen ved at sende en mail til sognepræsten, hvor man skriver lidt om sine økonomiske vilkår. Det er kun sognepræsten, som får kendskab til navne på ansøgere til julehjælp. Ansøgningsfristen er 1. december.

Strikkeklub for strikketanter

Vi fortsætter med vores strikkeklub, som mødes hver anden uge – første gang torsdag d. 6. september kl. 10 i sognehuset i Aastrup. Her vil der være kaffe på kanden mens strikkepindene svinges og snakken går. Vi strikker dåbsklude, huer til neonatal afdelingen og sokker og dukketøj til Vonsbæk børnehus. Alle er velkommen!

Nyt om arrangementer

Hvis du gerne vil have information om arrangementer i Aastrup og Vonsbæk sogne, kan du ”synes godt om” vores facebook-side ”Aastrup og Vonsbæk sogne”. Det er også muligt at få tilsendt nyhedsmail om arrangementer i kirkerne. Send en mail til Inge Lindhardt Mikkelsen på ilm@km.dk, og så kommer der mail ud, når de nye arrangementer nærmer sig.