Orlov

Fra 1. oktober og til 31. december har jeg fået tildelt orlov. Denne gang er det ikke barsel(J) men studieorlov. Jeg skal bruge månederne til at dykke ned i nadveren og hvordan den præsenteres i gudstjenesten. Jeg glæder mig meget til at have god tid til fordybelse og til at mærke lidt at studielivet igen! I skal nok få lejlighed til at høre mere om, hvad jeg kommer frem til efter min orlov.

Under min orlov vil Bente Bramming være vikar. Bente Bramming blev uddannet teolog i 1995, men er først blevet ordineret i januar 2016. Hun har også en uddannelse som kunsthistoriker og har været ansat som museumsinspektør på Ribe Kunstmuseum. Bente Bramming er gift med Torben Bramming, og sammen har de købt ”Brorsonhus” i Ribe, også kaldet ”Tårnborg”. Herfra holder de kurser og seminarer.

Bente Bramming medvirker første gang ved gudstjenesten d. 8. oktober, hvor Theodor Jørgensen er prædikant.