Vonsbæk kirkes historie

 

Kirken, der er viet Skt. Andreas, er placeret ensomt i skovbrynet tæt ved Haderslev fjord i sognets sydvestlige del ganske nær Odinsbækken (lig Vonsbæk).

Kirkens præst fra 1514, Jens Sørensen, regnes for at være den første præst med luthersk kald. Han fik i 1525, før reformationen blev officielt gennemført i provstiet, et nyt luthersk kaldsbrev af hertug Christian (senere kong Christian den III.). Jens Sørensens slægt sad i embedet i 215 år.

Før reformationen blev kirkens præst udnævnt af biskoppen, efter reformationen blev præsterne ind til 1580 udnævnt af hertugen, derefter af kongen. 

 

Kirken består af romansk kor og skib fra 11-1200 tallet samt fire sengotiske bygninger fra 1400 tallet, tårn med et yngre trappehus, våbenhus og sakristi.

Den romanske bygning er opført af rå kampesten iblandet flint og en del kløvede sten. Hjørner og hulkantsokkel er bygget med granitkvadre. Resten af kirken er muret i munkesten suppleret med en del rå kamp.

Kor, skib og tårnkvist har blytag. Tilbygningerne har tegl.

På grund af kirkens udsatte placering nær skråningen ned til bækken har der gennem hele dens historie været nødvendigt at gennemføre omfattende vedligeholdelses- og ombygningsarbejder.

 

Altertavlen i højrenæssance fra begyndelsen af 1600 tallet har oprindeligt haft sidefelter.

De smalle storvinger og den høje trekantgavl er sat på i begyndelsen af 1800 tallet.

Storfeltets maleri er oprindeligt. Så sent som i 1775 fandtes stadig tre middelalderlige katolske altre opbevaret i kirken.

De to sidealtre er desværre forsvundet, men væsentlige dele af det meget smukke højalter kan i dag beses for nogle deles vedkommende på museet på Gottorp Slot i Slesvig og for andre deles vedkommende på Nationalmuseet.

Korbuekrucifikset er gotisk fra omkring 1400.

Det er sandsynligvis udført på samme værksted som krucifikset i Branderup kirke, hvor sidefigurerne også er bevaret.

 

Prædikestol med himmel er fra 1623.

Arbejdet er udført på et lokalt værksted, da kirkerne i Åstrup, Fjelstrup, Frørup og Stepping har prædikestol eller himmel med samme karaktertræk.

Stoleværket er fra 1881 med gavle fra 1941.

 

Døbefonten er romansk og af granit.

Den let koniske kumme er prydet med otte arkader, hvoraf de tre optages af siddende menneskefigurer, den fjerde af Markusløven og resten af kvindeskikkelser. Den ene frontale figur er ikke hugget færdig, da den formodentlig har skullet vende ind mod væggen.

Foden er firkantet med arkader på de to sider og glat på de to andre. I arkaderne er der dels en løvemaske og dels et ubestemmeligt, sikkert aldrig færdighugget motiv. En hjørneknop er formet som et mandshoved og et andet som et vædderhoved. De andre knopper er glatte.

Orgelet er fra 1899 med ni stemmer og pedal bygget af Marcussen og Søn.

Alterstagerne er i senempire fra 1835.

Præstegården, der ikke længere bebos af præsten, er bygget i 1922 og tegnet af arkitekt Peder Gram, Haderslev. Den erstattede en firlænget præstegård, et stuehus i bindingsværk og tre avlslænger i bul (egetræ). Præstegården nedbrændte efter lynnedslag natten før, den skulle fredes.

 

Skt. Thomas.

I 1996 fik Vonsbæk Kirke maleriet af apostlen Skt. Thomas tilbage, som siden 1947 har været på Nationalmuseet.

Apostelmaleriet, overtrukket på lærredet,  formodes at stamme fra 1653.

Ved kirkens restaurering i 1941 blev rester af en store apostelfigurer afdækket på skibets og korets mure. Bedst bevaret var Skt. Thomas med indskriften med brudstykker af trosbekendelsen under: ?Opfoer til Him(m)els Sidder hos Gud Faders Almægtiges høyre Haand?.

Menighedsrådet søgte om at få apostelfiguren tilbage, hvor den hørte til, hvilket blev bevilliget.