Klædt på til klimaet

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle sammen. Men de rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Og der mangler vand, når tørken tømmer depoterne, og mad, når ressourcerne slipper op.

 

Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på vej op.

Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem - og vi har brug for dig.

 

Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, så flere kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på til klimaforandringerne. Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der står sammen om verdens nok vigtigste sag.

 

Tilmeld dig som indsamler til Inge Lindhardt Mikkelsen på mail ilm@km.dk

Aastrup sogn er klar til at gøre verden klimaklar ved indsamlingen den 10. marts 2019. Vi håber at se så mange frivillige som muligt til den altid hyggelige indsamlingsdag.