kom og vær med

Hvad Kirkekor angår, har vi desværre måttet sætte koret på pause i dette efterår, da det ikke har været muligt at skaffe en kvalificeret leder. Vi håber det kommer så vidt, at det straks i det nye år vil være muligt at få koret op at stå igen, og vi således kan tage kontakt til kormedlemmerne for at komme og synge med igen.

Der er god brug for flere medlemmer i dette kor, der synger to– og tre- stemmig og deltager i tre- til fire gudstjenester om året. Kom blot frit frem for at være med.

 

I Seniorkoret har vi arbejdet hele efteråret, under kyndig ledelse af Elsebeth Birkblad, og er i skrivende stund ved at være klar til den årlige ”Syng julen ind”, som er den første søndag i advent i Vonsbæk Kirke. Vi har til dette arrangement desværre måttet klare os uden Kirkekor i år. I Seniorkor er vi ca. 35 medlemmer, men der er plads til mange flere, så kom blot for at være med. Det koster ikke noget, og du behøver ikke at bo i et af de to kirkers sogne.

 

Har du lyst til at vide mere om de to kor, er du velkommen til at kontakte sognepræsten eller undertegnede.

 

På korenes vegne

Asmus Svendsen

Tlf.: 52 38 75 16

Kor og Koncerter

Kom og vær med i en ny sæson med korsang i et af de to kirkers kor.

 

Seniorkor begynder tirsdag den 12. september kl.10.00 – 11.30, og

Kirkekor onsdag den 13. september kl. 17.00 – 19.00.

 

Begge kor synger i Sognehuset ved Aastrup kirke, under kyndig,

festlig og behagelig ledelse af organist Elsebeth Birkblad.

 

I seniorkor kan alle være med, her synger vi med den sangstemme vi har,

og mest af højskolesangbogen, undertiden kanon eller lettere to-stemmig.

To gange årligt deltager vi i en koncert sammen med kirkekor:

den første søndag i advent i Vonsbæk kirke, og en forårskoncert i april i Aastrup kirke.

Kirkekor synger lidt mere avancerede sange, og som regel mindst to-stemmig,

det indebærer, at der kræves en simpel stemmeprøve, men vær ikke bange for det.

Kirkekor deltager ved ca. 3 gudstjenester i løbet af året, samt de to koncerter

sammen med seniorkor.

Du behøver ikke bo i et af de to kirkesogne for at være med, vi ser gerne deltagere fra andre kirkesogne.

 

For flere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte:

Elsebeth Birkblad på telefon: 41 17 38 95, eller

Asmus Svendsen på telefon: 52 38 75 16