Til åbent gudstjenesteværksted mødes vi en times tid i sognehuset og taler sammen om den kommende gudstjeneste: Hvad er temaerne i læsningerne? Hvilke salmer kunne det passe at synge? Hvilke bønner siger mest? Og hvilke dur ikke? Det er en lejlighed til at tale åbent sammen om gudstjeneste og tro, og alle er velkomne. Tidspunkterne for gudstjenesteværkstedet i foråret er: 7. marts og 25. april – begge dage kl. 16.30-17.30 i sognehuset i Aastrup.