Det nye menighedsråd i Vonsbæk Sogn

Det nye menighedsråd i Vonsbæk, ser således ud:

Hans Otto Fredsholm

Mette Raun Hollesen

Anita Elisabeth Hornbæk Jensen

Else Marie Bahnsen

Tine Thidemann

 

Stedfortræder:

Thomas Børgager Lindboe

Grete Overgaard Eskildsen

Karen Margrethe Aarøe

Lillian Jakobsen

Det Nye Menighedsråd i Aastrup Sogn

Det Nye Menighedsråd i Aastrup Sogn, ser således ud:

Brian Tolbøll Schmidt

Dina Vyff Blauenfeldt

Bente Berg

Maibritt Jacobsen

Ruth Ørnsholt

Stine Bang

 

Stedfortrædere:

Winnie Kjelsgaard

Jens-Ole Koustrup

Vicki Friis

 

 

Døde poeters klub

Døde poeters klub

I efteråret fortsætter vi vores række af aftener om afdøde poeter – mest dem som også har fået sat musik til deres poesi. Sidste efterår havde vi koncert med Johnny Cash’s musik. I dette efterår bliver det Leonard Cohen, som bliver vores døde poet. Karsten Holm og band, som spillede Cash for os i efteråret, vil d. 3. november kl. 19.30 spille musik af Leonard Cohen for os og fortælle om hans liv. Det foregår i Aastrup kirke – og der er fri entré. Kom og være med i Døde poeters klub for en aften!

Praktikant i Aastrup og Vonsbæk kirker

Jeg er 48 år og bor i Ans i Midtjylland. Jeg glæder mig meget til at komme i praktik hos præsten i Aastrup og Vonsbæk. Jeg er godt bekendt med folkekirken, da jeg har arbejdet de sidste 3½ år som kirke- og kulturmedarbejder i Rind-Kollund pastorat i udkanten af Herning. Det er et stort pastorat med knap 6000 indbyggere. Jeg har arrangeret børnegudstjenster, undervist konfirmander og minikonfirmander, været koordinator for besøgstjenesten og skrevet kirkebladet og meget andet. Det bliver spændende for mig at opleve, hvordan tingene bliver gjort i to sønderjyske landsogne.

Jeg har ikke læst teologi, men er blevet godkendt til pastoralseminariet via den særlige §2-ordning, som giver ikke-teologer mulighed for at søge præsteembede, hvis man har andre kirkelige kvalifikationer. Jeg er cand.mag. i religionsvidenskab og historie og har prøvet meget forskelligt i mit arbejdsliv bl.a. som efterskolelærer, salgsassistent og HF-lærer.

Jeg vil gerne være præst, fordi det er et arbejde med relationer til både unge og gamle, og dem midt i mellem, og med mange forskellige opgaver. Jeg holder meget af folkekirken, og vil gerne være med til at sprede det gode budskab.

Jeg er gift og far til tre halvstore piger på 12, 16 og 19 år. I min fritid er jeg gymnast, sidder i grupperådet for de lokale KFUM-spejdere, kan lide at læse bøger, friluftsliv og rejser.

 

Anders Frank

Kalender Aastrup Kirke

Kalender Vonsbæk Kirke

Pressemeddelelse Orgelspil