De Søndage hvor Inge har valgt at lægge prædiken på vores hjemme side, vil de være at se fra kl. 12.00 og kan ses i 14 dage.

praktikant i Aastrup og Vonsbæk sogne

På tirsdag begynder Connie Møberg Lynge som praktikant i Aastrup og Vonsbæk sogne. Hun får i øjeblikket på pastoralseminariet i Århus, og skal i løbet af efteråret 5 uger i praktik - de første to i september måned og de sidste tre uger i november. 
Jeg har bedt Connie om at skrive en præsentation af sig selv: 
Mit navn er Connie Møberg Lynge (47 år). Jeg er bosat i Sellerup, en lille landsby på sydsiden af Vejle fjord, sammen med min familie; min husbond, vores fire døtre + hund og kat og en træbåd v. Brejning havn.
I foråret blev jeg indstillet til - og bestod en §2 eksamen i Haderslev Stift. Det vil sige, at jeg bl.a. på baggrund af min læreruddannelse samt arbejdserfaring fra Kirkens Korshær og undervisningsopgaver i folkekirkelig regi, er startet på pastoralseminariet i dette efterår. Desuden har jeg de seneste to år, studeret teologi på Århus universitet.
Jeg glæder mig til at se hvordan opgaverne og udfordringerne i praktikforløbet i Aastrup og Vonsbæk sogne vil udfolde sig, og ser frem til at få et indblik i jeres kirke- og menighedsliv.

Julehjælp

Menighedsrådet har oprettet en menighedspleje, som samler ind til at kunne uddele hjælp i forbindelse med jul og sommerferie. Julehjælpen ligger typisk på omkring 500-600 kr. Julehjælpen kan være relevant for fx enlige forsøgere på kontanthjælp. Man søger julehjælpen ved at sende en mail til sognepræsten, hvor man skriver lidt om sine økonomiske vilkår. Det er kun sognepræsten, som får kendskab til navne på ansøgere til julehjælp. Ansøgningsfristen er 1. december.

Høstgudstjenester i Vonsbæk d.6 okt. kl. 1030

I Vonsbæk kirke ligger høstgudstjenesten d. 6. oktober kl. 10.30. I Vonsbæk kirke er høstgudstjenesten en familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne deltager og efter gudstjenesten laver vi høstmarked uden for kirken. Der vil være salg af kage og kaffe, og man er velkommen til selv at medbringe frugter fra haven, kornneg, smykker eller hvad man har lyst til at bidrage med. Hele overskuddet fra høstmarkedet går til Folkekirkens Nødhjælp.

Åbent gudstjenesteværksted, 12. november kl. 16.30-17.30

Til åbent gudstjenesteværksted vil vi i dette efterår have fokus på evangelielæsnininger, som vil blive udleveret ved gudstjenesten inden gudstjenesteværkstedet, så man har mulighed for at læse dem på forhånd (men det er ikke noget krav). Når vi mødes til gudstjenesteværkstedet, vil vi hver vælge et ord fra evangelielæsningen, som vi synes, er det mest spændende.

Gudstjenesteværkstedet er en lejlighed til at tale åbent sammen om gudstjeneste og tro og alle er velkomne. Tidspunkterne for gudstjenesteværkstedet i efteråret er:

10. september kl. 16.30-17.30

1. oktober kl. 16.30-17.30

12. november kl. 16.30-17.30

Sogneaften med Preben Kok

Onsdag d. 20. november holder Preben Kok sogneaften med emnet: Slip livet løs. Preben Kok har i mange år været sognepræst i Engum kirke og sygehuspræst ved Vejle sygehus. Han har bl. a. skrevet bestseller-bogen ”Skæld ud på Gud”. Sogneaftenen er kl. 19.30 i sognehuset, og alle er velkommen!

Kalender Aastrup Krike

Kalender Vonsbæk Kirke