Songeblad

Inge og jag har valgt at vente, indtil retningslinjerne, var udkommet. før vi har sendt bladet til tryk.

så derfor udkommer bladet lidt sener end forventet.

 

Med venlig hilsen

Redaktionen

Menighedsrådsvalg

Tirsdag d. 9. juni afholder menighedsrådene orienteringsmøde om menighedsrådsvalget. På møderne vil menighedsrådene fortælle om rådenes arbejde og opgaver, og det vil blive orienteret om, hvad der er af muligheder for at få medbestemmelse på aktiviteter i kirkerne. Vi håber mange har lyst til at være med – og til at komme med deres idéer til, hvad menighedsrådene skal tage fat på (og måske selv være med til at tage fat...).

 

Orienteringsmøderne ligger:

 

Tirsdag d. 9. juni kl. 19 i sognehuset i Aastrup for Aastrup Menighedsråd

Tirsdag d. 9. juni kl. 20 i gymnastiksalen på Vonsbæk skole for Vonsbæk Menighedsråd.

 

15. september afholdes valgforsamling, hvor der kan laves lister over, hvem der ønsker at stille op til menighedsrådene. Hvis der kommer flere lister, skal der foretages skriftligt valg, som skal være afsluttet inden 17. november.

 

Mange hilsener fra menighedsrådene i Aastrup og Vonsbæk.

Når man savner noget, finder man ud af, hvad der betyder noget! Og vi er nogen, der savner gudstjenesterne - men nu kan vi snart fejre dem igen

Genåbning af kirkerne

Kristi Himmelfartsdag, d. 21. maj, åbner kirkerne op igen - og vi glæder os til at fejre gudstjeneste sammen med jer!! Der er gudstjeneste kl. 9.00 i Aastrup Kirke og kl. 10.30 i Vonsbæk kirke.
Der er selvfølgelig stadig restriktioner, vi skal overholde, så hver anden kirkebænk vil være lukket, vi synger efter sangark og vi må kun være godt 30 foruden personale. Men det lever vi gerne med, når bare vi må samles til gudstjeneste igen!

Kalender Aastrup Krike

Kalender Vonsbæk Kirke

Pressemeddelelse Orgelspil