Syng julen ind

Syng julen ind

Søndag d. 29. november er der ”Syng julen ind” i Vonsbæk kirke kl. 16. Her vil projektkoret og konfirmander medvirke, og vi vil i fællesskab synge os ind i julen. De ni læsninger, som hører julen til, vil blive læst op, og der er alle mulige chancer for at tage hul på julestemningen!

På grund af corona-restriktioner er der kun plads til 50 i Vonsbæk kirke, og vi bliver derfor nødt til at lukke dørene, når vi har nået det tilladte antal.

Julegudstjenenster

Julegudstjenenster

Vi plejer at have nogle dejligt tætpakkede gudstjenester d. 24. december – og så tætte må vi ikke være i år. Derfor lave vi en virtuel version af julegudstjenesten, som lægges på hjemmeside (www.vonsbaeksogn.dk) og facebookside (Åstrup og Vonsbæk sogne) d. 24. december om formiddagen.

Der vil stadig blive fejret gudstjenester i begge kirker til de normale tidspunkter, men der vil være tilmelding til gudstjenesterne, så man ikke skal køre forgæves afsted. Det er tilladt med 50 personer til hver gudstjeneste, og fra mandag d. 7. december bliver det muligt at tilmelde sig ved at sende en mail til sognepræsten på ilm@km.dk, hvor man oplyser hvor mange man kommer og hvilken gudstjeneste, man ønsker at deltage i. Er der plads, modtager man en bekræftelsesmail, som man medbringer d. 24. december (enten udskrevet eller digitalt). For alle som ikke kan få plads henviser vi til gudstjenesterne de øvrige juledage og til den virtuelle gudstjeneste d. 24. december.

Nytårsaftensgudstjeneste

Nytårsaftensgudstjeneste

Nytårsaftensdag torsdag d. 31. december fejrer vi gudstjeneste i Vonsbæk kirke kl. 15. Gudstjenesten vil give rum for eftertanke i forbindelse med årsskiftet og efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden godt nytår med champagne og kransekage. På grund af corona-restriktioner er det kun tilladt at være 50 personer i kirken, og når det antal er nået, bliver dørene lukkede. Vi håber på jeres forståelse!

De nye retningslinier for brug af mundbind i folkekirken

Ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal overholde de gældende krav om brug af mundbind, når de befinder sig i lokaler med offentlig adgang, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter, jf. Bekendtgørelse om krav om brug af mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med covid-19.

Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.

Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten. Kravet omfatter dog ikke deltagere, der som led i en ceremoniel aktivitet fx en kirkelig/religiøs handling, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads.

Kravet omfatter heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier samt foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.”

 

Kort fortalt betyder det, at når man kommer i kirken eller i sognehuset, skal man have mundbind, indtil man sidder ned. Ved nadver eller når man rejser sig fx ved velsignelsen er der ikke krav om mundbind. Børn under 12 år er fritaget for kravet om mundbind.

Julehjælp

Julehjælp

Menighedsrådet har oprettet en menighedspleje, som samler ind til at kunne uddele hjælp i forbindelse med jul og sommerferie. Julehjælpen ligger typisk på omkring 500-600 kr. Julehjælpen kan være relevant for fx enlige forsørgere på kontanthjælp. Man søger julehjælpen ved at sende en mail til sognepræsten, hvor man skriver lidt om sine økonomiske vilkår. Det er kun sognepræsten, som får kendskab til navne på ansøgere til julehjælp. Ansøgningsfristen er 1. december.

Praktikant i Aastrup og Vonsbæk kirker

Jeg er 48 år og bor i Ans i Midtjylland. Jeg glæder mig meget til at komme i praktik hos præsten i Aastrup og Vonsbæk. Jeg er godt bekendt med folkekirken, da jeg har arbejdet de sidste 3½ år som kirke- og kulturmedarbejder i Rind-Kollund pastorat i udkanten af Herning. Det er et stort pastorat med knap 6000 indbyggere. Jeg har arrangeret børnegudstjenster, undervist konfirmander og minikonfirmander, været koordinator for besøgstjenesten og skrevet kirkebladet og meget andet. Det bliver spændende for mig at opleve, hvordan tingene bliver gjort i to sønderjyske landsogne.

Jeg har ikke læst teologi, men er blevet godkendt til pastoralseminariet via den særlige §2-ordning, som giver ikke-teologer mulighed for at søge præsteembede, hvis man har andre kirkelige kvalifikationer. Jeg er cand.mag. i religionsvidenskab og historie og har prøvet meget forskelligt i mit arbejdsliv bl.a. som efterskolelærer, salgsassistent og HF-lærer.

Jeg vil gerne være præst, fordi det er et arbejde med relationer til både unge og gamle, og dem midt i mellem, og med mange forskellige opgaver. Jeg holder meget af folkekirken, og vil gerne være med til at sprede det gode budskab.

Jeg er gift og far til tre halvstore piger på 12, 16 og 19 år. I min fritid er jeg gymnast, sidder i grupperådet for de lokale KFUM-spejdere, kan lide at læse bøger, friluftsliv og rejser.

 

Anders Frank

Kalender Aastrup Kirke

Kalender Vonsbæk Kirke

Pressemeddelelse Orgelspil