Udflugt for ældre og pensionister

Tirsdag d. 13. juni kl. 12-18 inviterer vi til udflugt og i år går turen til Ribe og Vadehavscenteret. Først skal vi besøg Skt. Catarina-kirke i Ribe, som er klosterkirken, der ligger lige ved siden af Domkirken. Kirken har bl.a. altertæppe og maleri af kunstneren Maja Lisa Engelhardt. Derefter skal vi drikke kaffe på Vester Vedsted Vingård, som har en hyggelig restaurant i forbindelse med vingården og til sidst skal vi på rundvisning på det nye Vadehavscenter i Vester Vedsted.

Tilmelding til turen kan ske til sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen på tlf. 74534113 eller mail ilm@km.dk. Prisen for turen er 40 kr. Opsamlingen med bussen begynder ved Ørby kl. 12, og samler derefter op ved Havgyden, Præsteskoven, Aastrup kirke, Nederbyvænget og evt. andre steder, hvor der er behov. 

Grundlovsmøde – og 2. pinsedagsgudstjeneste i Gram slotspark

Grundlovsmødet er i år aflyst, da det falder sammen med den fælles friluftsgudstjeneste på 2. pinsedag. I år er gudstjenesten i den smukke Gram slotspark. Anden pinsedag er også Grundlovsdag og derfor vil gudstjenestens tema være spændingen mellem det globale og det nationale i den kristne tro. Gudstjenesten begynder kl 11.00. Bandet ”Præstesønnen” medvirker sammen med et stort kor samlet til dagen. Spejderne i Gram, Fole og Tiset/Arnum sørger for, at gudstjenesten indledes med kirkeklokke og pinsebål. Præster er Johannes Gjesing, Annesofie Munch, Bjarne Christensen og Peter Glistrup. Efterfølgende kan man nyde sin medbragte kaffe eller gå en tur på Pins’Mærken. Få nærmere information på hjemmesiden: www.pinsegudstjeneste.dk

Gudtjeneste og foredrag ved domprovsten

Søndag d. 11. juni holder domprovst Torben Hjul Andersen gudstjeneste i Aastrup kirke kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der frokost i sognehuset, og herefter holder Torben Hjul Andersen et foredrag. Emnet er: Et land, to folk, tre religioner – om Israel – Palæstina. Torben Hjul Andersen vil fortælle om indtryk fra en delegationsrejse med Folkekirkens mellemkirkelige Råd til Israel – Palæstina, hvor han besøgte nogle af de kristne i området og mødtes med repræsentanter fra mange synspunkter i området og konflikten. Delegationen oplevede en meget håbløs situation – og det tilmed i den eneste by i verden, som har en tom grav!

Alle er velkommen til at deltage!

Konfirmandindskrivning

Der bliver konfirmandindskrivning for skoleåret 17/18 onsdag d. 14. juni kl. 16-18 i Aastrup præstegård. Der bliver udsendt indmeldelsessedler til de konfirmander, der bor her i sognene. Indskrivningen er individuel, så der kan være lidt ventetid – især hvis alle kommer kl. 16. Til indskrivningen bedes man medbringe en udfyldt indmeldelsesseddel og konfirmandens dåbsattest. 

Præstens ferie

Jeg holder ferie i uge 26-27-28-29 og imens passes embedet af sognepræst Susanne Madsen, som træffes på tlf. 74566263.