Aastrup og Vonsbæk sogne

Velkommen til Aastrup og Vonsbæk sogne

Studiekreds om Luther og reformationen.

Onsdag d. 29. marts kl. 19.30:  Reformationens betydning for samfundsudviklingen i de protestantiske lande 

Samfundsudvikling og sprog. Adskillelse af den religiøse og den politiske magt. Frihed og samvittighed. 

Gospelgudstjeneste

 

Søndag d. 2. april kl. 10.30 i Aastrup kirke vil konfirmanderne medvirke ved gudstjenesten sammen med gospelinstruktør Steffen Bay. Derfor vil gospelmusikken fylde en del i gudstjenesten. Konfirmanderne kommer til at bruge hele lørdagen på at lære gospel og forberede gudstjenesten, og derfor vil gudstjenesten være inspireret af konfirmandernes idéer og medvirken. Jeg håber mange vil være med til at deltage i gudstjenesten og bakke op om konfirmandernes indsats. 

Den nye aftale

For ti år siden udkom en ny oversættelse af Det nye Testamente, hvor man havde forsøgt at gøre sproget mere hverdagsdansk end i den autoriserede udgave. ”Den nye aftale” blev navnet på den nye oversættelse til hverdagsdansk. Fra 1. marts og tre måneder frem vil vi benytte Den nye aftale, når der skal læses Paulus-læsningerne dvs. den 2. læsning i gudstjenesten. Netop læsningerne fra Paulus’ breve kan være lidt snørklede at forstå, og derfor vil vi benytte den nye oversættelse og se om det gør forståelsen størreJ Efter de tre måneder vil menighedsrådene bruge erfaringerne til at beslutte om det skal gøres til en fast ordning. 

cookie information