De Søndage hvor Inge har valgt at lægge prædiken på vores hjemme side, vil de være at se fra kl. 12.00 og kan ses i 14 dage.

Julehjælp

Menighedsrådet har oprettet en menighedspleje, som samler ind til at kunne uddele hjælp i forbindelse med jul og sommerferie. Julehjælpen ligger typisk på omkring 500-600 kr. Julehjælpen kan være relevant for fx enlige forsøgere på kontanthjælp. Man søger julehjælpen ved at sende en mail til sognepræsten, hvor

man skriver lidt om sine økonomiske vilkår. Det er kun sognepræsten, som får kendskab til navne på ansøgere til julehjælp. Ansøgningsfristen er 1. december. 

Unge organister

Søndag d. 10. september vil to unge organister spille ved gudstjenesterne. Det er Frederik Moesgaard på 13 år og Anton Meier på 14 år, som er under oplæring hos Domorganist Henrik Skærbæk Jespersen. Det er første gang Frederik og Anton skal spille til en gudstjeneste, så vi giver dem al den opbakning, vi kan!

Høstgudstjenester Aastrup kirke d. 24. september kl. 10.30

Årets høstgudstjenester bliver i Aastrup kirke d. 24. september kl. 10.30. Det bliver i år en jazz-høstgudstjeneste. I anledningen af reformationsåret har Haderslev Domprovsti lavet aftale med tre jazz-musikere, som vil rejse rundt i provstiets kirker og skal være med til at give ny inspiration til gudstjenesten. Der vil både blive sunget kendte salmer med jazz-akkompagnement til og et par nye salmer, som vi vil øve i gudstjenesten. Sammen med jazz’en vil høstgudstjenesten også handle om høst, taknemmelighed og glæden. 

 

 

Høstgudstjenester d. 1. oktober kl. 10.30.

I Vonsbæk kirke ligger høstgudstjenesten d. 1. oktober kl. 10.30. I Vonsbæk kirke er høstgudstjenesten en familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne deltager og efter gudstjenesten laver vi høstmarked uden for kirken. Der vil være salg af kage og kaffe, og man er velkommen til selv at medbringe frugter fra haven, kornneg, smykker eller hvad man har lyst til at bidrage med. Hele overskuddet fra høstmarkedet går til Folkekirkens Nødhjælp. 

Kalender Aastrup Krike

Kalender Vonsbæk Kirke

Hvem vil strikke dåbsklude?

Rundt omkring i landet er det opstået en ny tradition med at strikke dåbsklude. Dåbskluden bliver brugt til at tørre dåbsbarnets hoved efter dåben, og så får dåbsfamilien kluden med hjem som et minde. Og nu vil vi gerne høre, om der er interesse for at strikke dåbsklude her i sognene? Man kunne evt. mødes og strikke sammen en gang imellem. Der findes opskrifter på dåbskludene og garnet får i udleveret. Hvis det har interesse, så giv et praj til Aase Raun eller Inge Lindhardt Mikkelsen.

Man kan få mere at vide om dåbskludene på facebooksiden ”vi strikker dåbsklude”.